Wat is eigendomsvoorbehoud en wanneer moet je het vermelden in de algemene voorwaarden?

Normaal gezien gaat de eigendom van een bepaald goed over van zodra beide partijen over de belangrijkste zaken een overeenstemming bekomen. Het goed hoeft met andere woorden nog niet betaald te zijn. Eigendomsvoorbehoud betekent dat de verkoper eigenaar blijft van de verkochte goederen totdat de koper aan bepaalde voorwaarden voldoet, meestal is dit de betaling van de factuur.

Is dit voor iedereen nuttig?

Zeker, want het komt jammer genoeg vaker voor dat klanten failliet gaan of niet betalen. In de algemene verkoopsvoorwaarden kan u opnemen dat de eigendom van een goed pas overgaat na betaling van de factuur. Indien de schuldenaar niet betaalt, vordert u de goederen dan gewoon terug. Dit is dan de uitwerking van het eigendomsvoorbehoud: een zakelijk zekerheidsrecht. De opname van een clausule van eigendomsvoorbehoud is dus van belang.

Hoe kan men zich beroepen op het eigendomsvoorbehoud?

Om een beroep te kunnen doen op het eigendomsvoorbehoud is een geschrift vereist. Het moet dus geldig opgenomen zijn in de algemene verkoopsvoorwaarden van de leverancier. Het is ook aangeraden om het eigendomsvoorbehoud op offertes, bestelbonnen en contracten te zetten, zodat er geen twijfel bestaat dat uw klant tijdig op de hoogte was van de clausule.

Conclusie

Als u een eigendomsvoorbehoud wilt uitoefenen of als u denkt dat het nuttig zou zijn in uw sector dan moet het in de algemene voorwaarden staan. En dan moeten de algemene voorwaarden gekend zijn door de klant bij het eerste contact.