Goede voorwaarden zijn goud waard.

Het belang van goede algemene voorwaarden is niet te onderschatten. De algemene voorwaarden hebben eigenlijk het doel uw klant te informeren inzake zijn rechten en plichten. Indien u handelt met een particuliere klant dient deze uw voorwaarden te hebben gelezen en ondertekend voor akkoord. Bij een eventueel conflict kan hij er op gewezen worden uw algemene voorwaarden te hebben aanvaard en dient hij deze na te leven. Ondernemingen daarentegen worden steeds geacht uw voorwaarden te kennen ongeacht of deze ondertekend werden of niet.
Hier volgen alvast enkele voorwaarden die misschien van nut zijn voor u:

  • Bij herhaalde wanbetaling of het verstrijken van een vervaldag worden de betalingsvoorwaarden voor de volgende facturen herleid tot contante betaling.
  • De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar zijn louter indicatief. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper.
  • Klachten worden enkel aanvaard per aangetekend schrijven en dit uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de goederen of diensten.
  • In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, blijven de goederen onze volle eigendom tot op de datum van volledige betaling van de prijs.

 

Bij Incasso Geka bieden we u de mogelijkheid uw algemene voorwaarden te laten optimaliseren of maat te laten opstellen naar de behoeftes van uw bedrijf.