5 alarmsignalen voor een nakend faillissement

Als ondernemer wilt u koste wat kost vermijden dat een van uw klanten de facturen niet meer kan betalen omwille van een nakend faillissement. Om te vermijden dat u in aanraking komt met faillissementen van klanten zijn er een aantal alarmsignalen waar u op kan letten. Wij hebben de belangrijkste voor u opgesomd in dit artikel.

1/ Rentabiliteit

Als een bedrijf twee jaar na elkaar niet rendabel is en dus verlies optekent, zit het meestal in moeilijke papieren. Winsten zijn namelijk de zuurstof voor de verdere uitbouw of groei van de onderneming. Het wordt voor die onderneming moeilijk om nog vers geld te vinden indien de schulden zich opstapelen.

2/ Schulden bij fiscus of RSZ

Let op als de fiscus of de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid nog geld te goed heeft van de onderneming. Het is het enige alarmsignaal dat rechtstreeks uit de jaarrekening wordt geplukt en pertinent relevant blijkt, want het wijst op ernstige moeilijkheden in de naleving van de sociale verplichtingen en de betaling van fiscale en parafiscale lasten. In vele gevallen volgt op de vermelde vervallen schuld een dagvaarding vanwege de RSZ-administratie.

3/ Eerder faillissement

Als één van de bedrijfsleiders in zijn hoedanigheid van bedrijfsleider de voorbije vijf jaar betrokken is geweest bij een ander faillissement, dan moet u extra opletten. In de praktijk blijkt dat een faillissement een sneeuwbaleffect kan veroorzaken. Zo worden andere bedrijven waar de persoon ook mandaten heeft vaak meegesleurd.

4/ Voorlopige bewindvoerder

Wanneer een onderneming in moeilijkheden verkeert kan een rechtbank (tijdelijk) de bevoegdheden van de bedrijfsleiding overdragen aan een voorlopig bewindvoerder. De aangestelde bewindvoerder neemt de leiding van de onderneming over en dient meteen het faillissement aan te vragen als dat nodig is. Als de rechtbank binnen de vier maanden geen faillissement uitspreekt, dan vervalt het voorlopig bewind.

5/ Jaarrekening

De jaarrekening is een instrument waarmee leveranciers de financiële gezondheid van hun klanten kunnen toetsen. Ze dient jaarlijks gepubliceerd te worden. Wanneer dat twee jaar na elkaar niet gebeurt, moet u opletten. Het duidt meestal op boekhoudkundige problemen, of op een onwettige cover up van de financiële problemen. Volgens de wet is er voldoende reden om een publicatieplichtige vennootschap via gerechtelijke weg te ontbinden als ze gedurende 36 maanden geen jaarrekening publiceerde. Om een faillissement te voorspellen is het voldoende om 24 maanden terug te tellen.

Conclusie: hoe een nakend faillissement van klanten signaleren?

Tenzij u mee kan kijken in de boekhouding van een bedrijf, bent u nooit zeker of een klant uw rekeningen kan blijven betalen. Er zijn wel echter een aantal alarmsignalen die aangeven dat een klant mogelijk in financiële problemen zit. We hebben de belangrijkste voor u opgesomd in dit artikel. Als rekeningen niet betaald worden, wil dit natuurlijk niet meteen zeggen dat iemand failliet gaat gaan. Toch raden wij u aan om zo snel mogelijk contact op te nemen met de wanbetaler of de diensten van een professioneel incassobureau, zoals Incasso GeKa, in te schakelen. Wij kunnen u adviseren in de beste procedures.