Het belang van algemene voorwaarden

Incasso geka - het belang van algemene voorwaarden

Om veel betwistingen te voorkomen is het van groot belang om goede en duidelijke factuurvoorwaarden te hebben. Het is dus belangrijk deze voorwaarden op te nemen in je offerte en factuur. Een verwijzing naar je voorwaarden op je website is dus niet voldoende om deze afdwingbaar te maken. Particulieren laat je best je voorwaarden nalezen en ondertekenen voor akkoord.

Aandachtspunten in de voorwaarden:

  • Zorg dat uw factuurvoorwaarden in duidelijk verstaanbare taal geschreven worden.
  • Neem steeds een schadebeding en verwijlinterest op in uw betalingsvoorwaarden.
  • Neem steeds een betalingstermijn op in uw voorwaarden.
  • Voorzie een duidelijke termijn en procedure voor eventuele klachten.
  • In geval van eigendomsrecht of intellectuele rechten voorziet u best duidelijke clausules die u aan uw klant kenbaar maakt alvorens het factuur volgt (aangezien het factuur meestal na de levering plaatsvindt). Neem deze dus zeker op in uw offerte of bestelbon.

Voor elke onderneming zijn verkoopsvoorwaarden dus van groot belang. Bij GeKa kunnen we u bijstaan om voor u, op maat van uw bedrijf, algemene voorwaarden op te stellen. U kan ons steeds contacteren voor meer informatie hieromtrent en onze voorwaarden